NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRACOVNÝ HOVAWART - BODOVACÍ SYSTÉM

Súťaž   „  Najúspešnejší pracovný hovawart SHK  “  pre rok 2009 

Do súťaže sa započítavajú body za zložené skúšky a dosiahnuté výsledky na pretekoch.
K prihláške pripojte kópiu PP/ výkonostnej knižky/ so zapísaným výsledkom, alebo kópiu potvrdenej bodovacej karty  z preteku.
 

Prihlášky zasielajte  do 31.01.2010   na adresu   :     Rita Horňáková, Družstevná 258/8,  900 66  Vysoká pri Morave

                                      

Systém bodovania:

body za skúšky:

 

Body

5

10

15

20

25

30

35

NSP

 

 

ZM

SVV1

SVV2

SVV3

SPO

SPS

MSP 

 

 

IPO V

IPO1

IPO2

IPO3

IPO-FH

SV/WUSV

 

BH,

FPR1

SchHA

FPR2

SchH1

FPR3

SchH2

 

SchH3

FH1

FH2

KJ ČR Brno

ZOP

ZPU1

 

ZPU2

 

 

 

NSP ZT

 

 

SVZM

SPZP -R1, S1, P1, V1, L1

SPZP -R2, S2, P2, V2, L2

SPZP -R3, S3, P3, V3, L3

SNPZS

NZŘ

 

 

ZZZ

ZZP1,ZLP1,ZVP1

ZTV1,ZZS1

ZZP2,ZLP2,ZVP2,

ZTV2,ZZS2

ZZP C,ZLP C,

ZVP C, ZTV C,ZPJ

ZLP

MSP ZP

 

 

RH-E

RH -FA, FLA, TA, LA,WA

RH -FB, FLB, TB, LB,WB

RH -TC, LC, WC

 

Agility

 

 

Agility1

Agility2

Agility3

 

 

Iné

SOP

ZZO

BGH 1

AD

VZ1

Canisterap.skúška

VZ2

ZPS1

VZ3

ZPS2

 

 

 koeficient za známku :

výborne

x  1,3

velmi dobre

x  1,2

dobre

x  1,1

uspokojivo

x  1,0

 

 

 

 

 

 

 

body za účasť :

MS HW stopárov

30

 

 

 

 

 

Body za preteky sa započítavajú rovnako.

V prípade, ak ide o pretek bez jednej disciplíny  - mínus jeden stupeň skúšky, pri preteku ZM a  IPO V  bez jednej disciplíny - mínus 5 bodov .         

Body sa započítavajú iba pri splnení skúškového limitu vo všetkých disciplínach.

 

 

Dosiahnuté výsledky s menami psov/súk a ich majiteľov sú uverejnené v najbližšom klubovom Spravodajcovi a na klubovej webovej stránke.

 

 

Domovská stránka