Pravidlá zverejňovania informácií na klubovom webe
schválené výborom SHK

 

 

V aktualitách budú uverejnené informácie o zložených skúškach, získaných šampionátoch a výrazných úspechoch na zahraničných výstavách

(CAJC CAC CACIB, resCAC, rasCACIB, BOB) všetkých členov SHK.

 

Informácie posielajte na adresu tajomníka klubu jana.feranova@gmail.com, je nutné priložiť kópiu príslušného dokladu !

Uvádzajte meno psa, majiteľa a chovateľa, všetky oznamy budú uverejnené v rovnakej forme, bez fotografie.

 

Domovská stránka