Skúšobný poriadok pre skúšky ZOP a ZPU1 - v pôvodnom znení

prevzaté zo stránky Kynologickej jednoty Brno

Zkouška ovladatelnosti psa – ZOP

Jde o základní (vstupní) zkoušku v systému. I zde však již jde o přezkoušení návyků psa bez nichž se neobejde v denním soužití v lidské společnosti.

 

I. Základní část. Max.body
1. Přivolání - volba ze 2 variant:
     a/ s předsednutím před psovoda,
     b/ za pohybu k noze psovoda.
10
2. Ovladatelnost na vodítku. 10
3. Ovladatelnost bez vodítka. 10
4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku). 10
5. Odložení (vzdálenost 30 kroků). 10

II. Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině 3-5. Složení skupiny určuje vedoucí zkoušek.
1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině 10
2. S-L-V na vodítku ve skupině 10
3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) 10
4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (10m, pes s náhubkem)  10
5. Chůze po nepříjemném terénu se zastavením 10
  

Zkouška pracovní upotřebitelnosti I.stupně - ZPU-1.

Absolvováním této zkoušky je již dokladem o velmi solidní výchově psa ve prospěch jeho vazby na společnost.

 

I. Základní část. Max.body
1. Přivolání - volba ze 2 variant:
     a/ s předsednutím před psovoda,
     b/ za pohybu k noze psovoda.
10
2. Ovladatelnost bez vodítka. 10
3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka). 10
4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka). 10
5. Aport volný (předmět psovoda).  10
6. Skok vysoký  (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem). 10
7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) 10
8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) 10
9. Volitelný cvik: 
a/ hlídání předmětu psovoda,
b/ stopa - vlastní, 100m dlouhá, 1x lom v pravém úhlu, 2 předměty.
20

II. Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině 3-5. Složení skupiny určuje rozhodčí.
1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) 10
2. S-L-V bez vodítka ve skupině (bez vodítka) 10
3. Odložení za pochodu vleže 10
4. Chůze po nepříjemném terénu (na vodítku) 10
5. Lhostejnost k nárazovému zvuku 10
 


Úprava ZŘ KJ-ČR Brno
Minimální počet účastníků zkoušek není stanoven.
Maximální počty účastníků zkoušek na 1 akci:

a) pouze ZOP .............................................. 15 psů
b) ZOP + ZPU-1 ......................................... 12 psů
 

Po dohodě pořadatele s rozhodčím lze počet psů na zkouškách eventuálně přiměřeně zvýšit (např ad. a) až na 20).

 

 

Domovská stránka