Breeding females

Breeding females

Vo výpise sú chovné suky, ktoré sú zaradené medzi aktívne chovné - sú to teda suky uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of breeding females belonging to slovak breeding: 26. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
20.04.2016
Black
SPKP 1415
AAA
5L1L9L10M10O3O6S / Z2/AAA
17.04.2021
Black
SPKP 1755
AAAA
5AF4pJ2M10O4S/AAAA
06.11.2019
Black
SPKP 1726
BAA1A
5AJ2L10S1/BAA1A
11.03.2016
Black
SPKP 1460
AAC
5AB11L8O5 / AAC