Breeding females

Breeding females

Vo výpise sú chovné suky, ktoré sú zaradené medzi aktívne chovné - sú to teda suky uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of breeding females belonging to slovak breeding: 29. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
15.05.2018
Black and gold
SPKP 1585
AAA
5AI4L1M10R/AAA
30.04.2021
Black and gold
SPKP 1753
AAAA
5AL10O3O5RU1/AAAA
14.11.2018
Blond
SPKP 1603
CAA
5AB10I1M10T2U1/CAA
27.06.2017
Black and gold
SPKP 1525
AAA
6AL6M6M10O5R/AAA