Výstavy

Výstavy je kynologická disciplína, ktorá sa už dlhú radu rokov teší veľkému záujmu psovodov, ale aj divákov. Pôvodným účelom výstav bol zámer chovateľov získať prehľad o stave plemena po exteriérovej stránke z dôvodov prezentácie chovných jedincov verejnosti. Preto bolo potrebné už od prvopočiatku oceňovať najlepších jedincov, teda psy, ktoré sa skupinov exteriérových aj povahových vlastnosti najviac približujú štandardu plemena. Výstavy taktiež sú akousi spoločenskou udalosťou, na ktorej sa môžu stretnúť všetci ľudia podobných záumov. Zmyslom vystavovania psov je čo najkvalitnejšie prevedenie jedincov plemena v čo najlepšej kondícií a ich následné posúdenie rozhodcami. Hodnotenie psa z výstav je rovnako potrebné pre zaradenie psa do chovu. Dobré výsledky z výstav môžu byť jedným z krítérií pre jeho následne využitie v chove. 

 

Posudzovanie psov vykonáva certifikovaný rozhodca pre dané plemeno. Hodnotenie môže byť preto čiastočne ovplyvnené jeho subjektívnym názorom, a preto je pre výsledné hodnotenie psa dôležité nie len to ako momentálne pes vyzerá, ale aj to ako sa chová, akým spôsobom je vo výstavnom kruhu predvádzaný a nakoniec aj to ako koná samotná osoba, ktorá psa predvádza. Psi sú v rámci výstav rozdeľovaní do jednotlivých tried podľa svojho veku, výkonnosti a dosiahnutých výstavných úspechov. Výstavy sa líšia najmä svojim druhom a titulmi, ktoré je na konkrétnych výstavách možné udeliť. Pravidlá pre vystavovanie psov v Slovenskej republike upravuje Výstavný poriadok Slovenskej kynologickej jednoty.

Next Page