Vyberte si kategóriu:

Slovenský hovawart klub pozýva svojich členov na odbornú prednášku o reprodukcii, odchove šteniatok a o chorobách súvisiacich s reprodukciou.

Slovenský hovawart klub pozýva svojich členov na odbornú prednášku o reprodukcii, odchove šteniatok a o chorobách súvisiacich s reprodukciou, ktorá sa uskutoční dňa 20 mája 2022 o 17.00 hod. v Duchonkaland - Duchonka. Prednášajúci: MVDr. Enrico Stefanizzi - reprodoctor, špecialista na veterinárnu gynekológiu, andrológiu a asistovanú reprodukciu. 
 

Výročná členská schôdza SHK

Slovenský hovawart klub pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční v sobotu 21.5.2022 o 17:00 hod. v jedálni rekreačného zariadenia Duchonkaland.

 

 

 

 

 

Milí členovia Slovenského hovawart klubu,

SHK Vás pozýva na spoločný zájazd na oslavný víkend pri príležitosti stého výročia chovu hovawartov, ktorý sa uskutoční 11.-12.6.2022 pri meste Fulda v Nemecku. 

SHK PRACOVNÝ HOVAWART 2021

Prihlášku spolu s kópiami bodovacích kariet zasielajte do 9. 5. 2022   výcvikovému referentovi na: vycvik@hovawart-klub.sk.

K prihláške prosím priložte okrem potrebných dokumentov tiež reprezentačnú fotografiu so psom, ktorá bude v prípade potreby použitá pre účely prezentácie v klubových alebo aj verejných médiách. Týmto taktiež autor fotografie, resp. majiteľ psa - psovod dávajú súhlas k k jej použitiu na prezentáciu.

Bodovacia tabuľka

Prihláška

Výcvikový referent.

Súťaž PES A SUKA ROKA 2021

SHK otvára súťaž pes a suka roka 2021.

Prihlášku spolu s kópiami výsledkov zasielajte do 2.5. 2022  výstavnému referentovi na mail: vystavy@hovawart-klub.sk

prihláška na stiahnutie

Medzinárodná výstava NITRADOG 7-10.7.2022 ''4xCACIB'

UKK vás pozíva ns medzinárodnú výstavu NITRADOG ktorá sa uskutoční 7. až 10. júla 2022.

 

NITRADOG 5-8.5.2022

UKK vás pozíva ns medzinárodnú výstavu NITRADOG ktorá sa uskutoční 5 až 8 mája.

2% dane pre fyzické a právnické osoby

Slovenský hovawart klub je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane za rok 2021 (poukazuje sa v roku 2022), pre fyzické a právnické osoby. Budeme radi, ak podporíte činnosť SHK 2% zo svojich daní. Poukázané financie použijeme v zmysle stanov predovšetkým na podporu športových aktivít organizovaných našim klubom.  

Potrebné údaje na vyplnenie vyhlásenia:  

IČO:  36071994  

Právna forma: Občianske združenie,  Názov: Slovenský hovawart klub,  Adresa: Baničova 9, 010 15 Žilina

Na poukázanie dane môžte použiť nasledovné tlačivá:

ČLENSkÉ NA ROK 2022

Pripomíname všetkým našim členom a tiež záujemcom o členstvo, že členské poplatky na rok 2022 je potrebné uhradiť do konca kalendárneho roka 2021. Prosíme vás týmto, aby ste na to nepozabudli. A nenechávajte si to na 31. december. 

Názov účtu:   Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina- Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022  BIC (SWIFT): TATRSKBX -   Variabilný symbol: členské - 9999

Členské na 1 kalendárny rok:

- Člen (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 20,00 €

- Člen (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 25,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 28,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 38,00 €

- Majitelia šteniat do veku 6 mesiacov (za každý mesiac do konca kalendárneho roka) 2,00 €

- Nový člen zaplatí jednorazovo + 5,00 € zápisné

Do správy pre prijímateľa / účel platby/  uveďte Vaše meno (členom klubu ste Vy, nie Váš pes!)

 

V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatky poštovou poukážkou C (na adresu) alebo vkladom v hotovosti na účet (v takomto prípade väčšinou nie je možné identifikovať platcu) 

Aktívne vítanie Nového roka 2022 na Starej Myjave s SHK

SHK Vás pozýva na predĺžený výcvikový víkend spojený s oslavou Nového roka v termíne od 29.12.2021 do 2.1.2022. K dispozícii je ešte 11 izieb.

Výcvik plánujeme stopy a poslušnosť v sviatočnom tempe a v prípade záujmu rozšírime o obrany.

Záujemcovia hláste sa na t.č.: +421 905 505 712 alebo predseda@hovawart-klub.sk najneskôr do 20.11.2021.

Samozrejme že sa budeme musieť prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii

Tešíme sa na vás.

Výbor SHK