Vyberte si kategóriu:

Výročná členská schôdza 2024

Vážení členovia Slovenského hovawart klubu, pozývame vás na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná dňa 24. mája 2024 o 18:30 v jedálni rekreačného areálu park pod Borovicou, Trnavá hora.

Plán akcií SHK na rok 2024

11.-14. apríl - predĺžený výcvikový víkend, Stará Turá

21.-26. máj - jarný výcvikový tábor, Trnavá Hora

10.-15. september - letný výcvikový tábor, Stará Myjava

november - jesenný výcvikový víkend, Stará Myjava

DARUJTE 2 %

Slovenský hovawart klub je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane za rok 2023 (poukazuje sa v roku 2024), pre fyzické a právnické osoby. Číslo registrácie 18155/2023. Budeme radi, ak podporíte činnosť SHK 2% zo svojich daní. Poukázané financie použijeme v zmysle stanov predovšetkým na podporu športových aktivít organizovaných našim klubom.  

Potrebné údaje na vyplnenie vyhlásenia:  

IČO:  36071994  

Právna forma: Občianske združenie,  Názov: Slovenský hovawart klub,  Adresa: Baničova 9, 010 15 Žilina

Na poukázanie dane môžete použiť nasledovné tlačivá:                    

 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane     

Hovi výlet na Katarínku - 28. január 2024

Milí priatelia a majitelia hovawartov.

Pozývame vás 28. januára 2024 na
Trojkráľový Hovi výlet na zrúcaninu kláštora Katarínka. Nachádza sa v
lesoch Malých Karpát, asi 20 km severne od Trnavy.- viď mapa

Členské poplatky na rok 2024

Pripomíname všetkým našim členom a tiež záujemcom o členstvo, že členské poplatky na rok 2024 je potrebné uhradiť do konca kalendárneho roka 2023. Prosíme vás týmto, aby ste na to nepozabudli. A nenechávajte si to na 31. december. 

Názov účtu:   Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina- Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022  BIC (SWIFT): TATRSKBX -   Variabilný symbol: členské - 9999

Členské na 1 kalendárny rok:

- Člen (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 20,00 €

- Člen (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 25,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 28,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 38,00 €

- Majitelia šteniat do veku 6 mesiacov (za každý mesiac do konca kalendárneho roka) 2,00 €

- Nový člen zaplatí jednorazovo + 5,00 € zápisné

Do správy pre prijímateľa / účel platby/  uveďte Vaše meno (členom klubu ste Vy, nie Váš pes!)

Ďakujeme!

Medzinárodná výstava psov 16.-18.02.2024 Nitra

V dňoch 16.-18.02.2024 sa na výstavisku Agrokompex Nitra uskutoční medzinárodná výstava psov 

Pribina Cup Nitradog 3х САСІВ FCI

Súťaž PRACOVNÝ HOVAWART 2023

SHK otvára súťaž pracovný hovawart roka 2023.

Prihlášku spolu s kópiami výsledkov zasielajte do 15.1. 2024  výcvikovému referentovi na mail: vycvik@hovawart-klub.sk.

Prihláška na stiahnutie

Bodovacia tabuľka

Súťaž PES A SUKA ROKA 2023

SHK otvára súťaž pes a suka roka 2023.

Prihlášku spolu s kópiami výsledkov zasielajte do 15.1. 2024  výstavnému referentovi na mail: katarina.vargova72@gmail.com

Prihláška na stiahnutie

Bodovacia tabuľka