Čo je hovawart klub?

Slovenský hovawart klub (SHK) pôsobí ako záujmové združenie občanov, ktorého cieľom je riadiť chov hovawartov na Slovensku. SHK je členom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej federácie chovateľov psov (FCI), Medzinárodnej federácie chovateľov hovawartov (IHF) a Zväzu športovej kynológie (ZŠK).

 

Čítaj ďalej
História klubu

Slovenský chov hovawartov bol založený na jedincoch z bývalej NDR. Na Slovensko doviezli ako prví plavú sučku Jessy v. Elbflorenz bratia Čermanovi, po bonitácii uskutočnili krytie v bývalej NDR psom Falko v. Elbfolrenz a 10.10. 1986 sa narodilo v chovateľskej stanici Tyrus deväť šteniat. Plemenná kniha neudelila výnimku a tak preukaz pôvodu dostali iba šiesti. Po plavom Askovi Tyrus (maj. pani Svobodová), vznikla v Čechách doslova nová línia. Sučky Arina (ch. st. Maladia, ch. M.Tóthová) a  Aspa (ch.st. Eilleen, ch. E. Škvařilová) mali na Slovensku niekoľko vrhov a ich mená sa často objavujú v preukazoch pôvodu mnohých našich kvalitných psov.  

Čítaj ďalej
Bonitácia

Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. Jej účelom je ohodnotiť každého jedinca (ohodnotenie je vyjadrené bonitačným kódom) a posúdiť, či jevhodný pre ďalšiu plemenitbu. Pridelený bonitačný kód, spolu s Preukazom pôvodu predstavujú základné informácie, ktoré potrebuje poradca chovu aby mohol vybrať kombináciu najvhodnejších jedincov, ktorí sú čo do exteriéru, zdravotného stavu a povahy vhodní pre chov a ďalší rozvoj plemena.

Čítaj ďalej
OFICIÁLNE DOKUMENTY KLUBU

Nachádzate sa na podstránke, ktorá slúži ako archív všetkých dôležitých dokumentov Slovenského hovawart klubu. K jednotlivým stránkam obsahujúcich klubové dokumenty sa dostanete cez odkazy na podstránke. Podstránka obsahuje: Organizačný poriadok, Stanovy chovateľského klubu, Chovateľský poriadok, Poplatky, Zápisnice z členských a výborových schôdzí.

Čítaj ďalej
Činnosť klubu

Na podstránke nájdete dokumenty týkajúce sa oficiálnej činnosti Slovenského hovawart klubu. Stránka slúži ako archív všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti Slovenského hovawart klubu. K jednotlivým stránkam obsahujúcich oficiálne zápisnice a taktiež archív všetkých klubových akcií. 

Čítaj ďalej