Návody pre chovateľov

Na podstránkach uvedených nižšie môžete nájsť návody pre chovateľov týkajúce sa jednak administratívnych vecí v súvislosti s vydávaním krycích listov, vytvárania chovateľskej stanice, ale aj návody a postupy pre členskú zónu na našej novej webovej stránke. Návody budú priebežne dopĺňané a aktualizované. 

Ďalšia stránka