Slovenský hovawart klub (SHK)

Slovenský hovawart klub (SHK) pôsobí ako záujmové združenie občanov, ktorého cieľom je riadiť chov hovawartov na Slovensku. SHK je členom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej federácie chovateľov psov (FCI), Medzinárodnej federácie chovateľov hovawartov (IHF) a Zväzu športovej kynológie (ZŠK).

 

- Členom SHK sa môže stať na základe prihlášky každý, bez ohľadu na to, či je majiteľom hovawarta. 

- Členmi SHK nemôžu byť chovatelia hovawartov, organizovaní v kluboch, ktoré nie sú členskými klubmi FCI a IHF.

- Podmienkou pre získanie preukazov pôvodu pre šteňatá je buď členstvo v SHK alebo uzavretá platná zmluva s SHK o poskytovani chovateľského servisu.

- Každý člen SHK je pri chove povinný dodržiavať ustanovenia chovateľského poriadku, vydaného SHK.

 

SHK organizuje

- zvyčajne dvakrát ročne výcvikové tábory, klubovú a špeciálnu výstavu.

- zvody mladých hovawartov a bonitácie, ktoré sú podmienkou pre zaradenie psa / suky do chovu.

Ďalšia stránka