Výročná členská schôdza 2024

Vážení členovia Slovenského hovawart klubu, pozývame vás na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná dňa 24. mája 2024 o 18:30 v jedálni rekreačného areálu park pod Borovicou, Trnavá hora.

PROGRAM SCHÔDZE:

 

  • Otvorenie schôdze
  • Správa o hospodárení za rok 2023
  • Správa o chove za rok 2023
  • Správa z dní IHF 2023
  • Správa o MS IHF IGP FH v Nemecku 2023
  • Informácie o MS IHF v Rakúsku 2024
  • Správa zo zasadania Únie kynologických klubov
  • Rôzne (plán akcii na druhý polrok 2024, podnety členov)
  • Voľby do výboru SHK a RKK
  • Ukončenie schôdze

 

Dovoľujeme si zároveň vyzvať našich členov, ktorí majú záujem pracovať pre klub, aby zvážili kandatúru do výboru SHK.

 

Vaše kandidátky posielajte tajomníkovi klubu p. Jurajovi Adamovi (tajomnik@hovawart-klub.sk), termín do 17. 5. 2024

 

Výbor SHK, 18. 4. 2024

Späť