Vyberte si kategóriu:

MAJSTROVSTVÁ SVETA V STOPÁCH PSOV IHF 2023

Dávame do pozornosti  pripravované  MS IHF IGP-FH a Obedience v Nemecku.V prípade záujmu o účasť je potrebné zaslať  prihlášku na mailovú adresu  vycvik@hovawart-klub.sk najneskôr do 14.08.2023. Viac info v detaile. 

Členská schôdza 12.5.2023

Vážení členovia Slovenského hovawart klubu, pozývame vás na členskú schôdzu, ktorá bude dňa 12. mája 2023 (piatok po klubovej výstave) o 16.oo h v jedálni RZ Javorinka – Stará Turá.

PROGRAM SCHÔDZE:

  1. Otvorenie schôdze
  2. Správa o hospodárení za rok 2022
  3. Správa o chove za rok 2022
  4. Informácia, správa o MS v Maďarsku 2022
  5. Správa zo zasadania Únie kynologických klubov
  6. Vyhodnotenie súťaží (pracovný hovawart, klubový šampión)
  7. Rôzne (plán akcii na druhý polrok 2023, ....)
  8. Diskusia
  9. Ukončenie schôdze

 

Výbor SHK, 20. 4. 2023

DOGFESTIVAL Veľká Ida

30.6 až 2.7. sa uskutoční 3-dňová výystava

3xCACIB FCI

SHK PRACOVNÝ HOVAWART 2022

Prihlášku spolu s kópiami bodovacích kariet zasielajte do 1. 5. 2023   výcvikovému referentovi na: vycvik@hovawart-klub.sk.

K prihláške prosím priložte okrem potrebných dokumentov tiež reprezentačnú fotografiu so psom, ktorá bude v prípade potreby použitá pre účely prezentácie v klubových alebo aj verejných médiách.

Týmto taktiež autor fotografie, resp. majiteľ psa - psovod dávajú súhlas k k jej použitiu na prezentáciu.

Prihláška

Bodovacia tabuľka

 

Súťaž PES A SUKA ROKA 2022

SHK otvára súťaž pes a suka roka 2022.

Prihlášku spolu s kópiami výsledkov zasielajte do 1.5. 2023  výstavnému referentovi na mail: vystavy@hovawart-klub.sk

Prihláška na stiahnutie

Bodovacia tabuľka

Novohrad dog 13-14.5.2023

Medzinárodná výstava

NOVOHRAD DOG

13-14.5.2023 Mestský park Lučenec

Darujte 2% dane

Slovenský hovawart klub je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane za rok 2022 (poukazuje sa v roku 2023), pre fyzické a právnické osoby. Budeme radi, ak podporíte činnosť SHK 2% zo svojich daní. Poukázané financie použijeme v zmysle stanov predovšetkým na podporu športových aktivít organizovaných našim klubom.  

Potrebné údaje na vyplnenie vyhlásenia:  

IČO:  36071994  

Právna forma: Občianske združenie,  Názov: Slovenský hovawart klub,  Adresa: Baničova 9, 010 15 Žilina

Na poukázanie dane môžete použiť nasledovné tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane                     

 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Hovi výlet - Veľká homoľa 14.1.2023

Pozývame vás na Hovi výlet na malokarpatský vrch Veľká homoľa 14.1.2023. Stretneme sa na parkovisku na Zochovej chate  o 10.00 hod. 

Tešíme sa na vás

výbor SHK

Členské na rok 2023

Pripomíname všetkým našim členom a tiež záujemcom o členstvo, že členské poplatky na rok 2023 je potrebné uhradiť do konca kalendárneho roka 2022. Prosíme vás týmto, aby ste na to nepozabudli. A nenechávajte si to na 31. december. 

Názov účtu:   Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina- Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022  BIC (SWIFT): TATRSKBX -   Variabilný symbol: členské - 9999

Členské na 1 kalendárny rok:

- Člen (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 20,00 €

- Člen (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 25,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka ) 28,00 €

- 2 rodinní príslušníci (zaplatené po 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka) 38,00 €

- Majitelia šteniat do veku 6 mesiacov (za každý mesiac do konca kalendárneho roka) 2,00 €

- Nový člen zaplatí jednorazovo + 5,00 € zápisné

Do správy pre prijímateľa / účel platby/  uveďte Vaše meno (členom klubu ste Vy, nie Váš pes!)

 

V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatky poštovou poukážkou C (na adresu) alebo vkladom v hotovosti na účet (v takomto prípade väčšinou nie je možné identifikovať platcu) 

Ospravedlňujem sa pani Renate Sidorjákovej a pánovi Rastislavovi Neczlimu

V Spravodajcovi 2021 prišlo nedopatrením k nezverejneniu výsledkov RTG psov Lucky Luke Debbie-Ann a Demi Blue Tralfazz.

Ospravedlňujem sa pani Renate Sidorjákovej a pánovi Rastislavovi Neczlimu a dodatočne uvádzam výsledky:

LUCKY LUKE Debbie-Ann, SPKP 1674, DBK: A/A, DLK: 0/0, OCD-neg., LTV, Spondylóza - 0

(dátum vyšetrenia: 18.1.2021)

DEMI BLUE Tralfazz, SPKP 1658, DBK A/A, DLK: 0/0
(dátum vyšetrenia: 29.4.2021)
 

Klimáčková Daniela

Hlavný poradca chovu