NÁVODY PRE Členov klubu

Nižšie môžete nájsť krátke videá týkajúce sa prístupu do členskej zóny a spravovania obsahu databázy zo strany členov klubu. Samozrejme samotná administrácia je moderná a intuitívna a všade sú podrobné popisy, preto každý šikovný hovawarťák zvládne spravovať stránku aj bez návodu. Avšak pre lepšie pochopenie a niektoré zložitejšie procesy sme si dovolili pre vás pripraviť sériu videí vysvetľujúcich problematiku používania členskej zóny. 

Video návod č. 1 - Úvod do členskej zóny
Video návod č. 2 - Spravovanie obsahu v databáze
Späť