Návody pre správcov obsahu

Nižšie môžete nájsť krátke videá týkajúce sa spravovania obsahu stránky, správy databázy SHK a spravovania členov klubu. Samozrejme samotná administrácia je moderná a intuitívna a všade sú podrobné popisy, preto každý šikovný hovawarťák zvládne spravovať stránku aj bez návodu. Avšak pre lepšie pochopenie a niektoré zložitejšie procesy sme si dovolili pre vás pripraviť sériu videí vysvetľujúcich problematiku používania administrácie. 

Video návod č. 1 - Úvod (Prihlásenie a rozdelenie administrátorského rozhrania)
Video návod č. 2 - Správa obsahu / Domovská stránka
Video návod č. 3 - Základný obsah / Podstránky
Video návod č. 4 - Správa Aktualít
Video návod č. 5 - Správa členov klubu
Video návod č. 5 - Správa členov klubu / Zadávanie platieb ( UPDATE )
Video návod č. 6 - Databáza SHK - Úvod / Správa psa
Video návod č. 7 - Správa databázy (chovateľské stanice / krycie listy / vrhy )
Video návod č. 8 - Schvaľovanie žiadostí členov klubu
Video návod č. 9 - Vytváranie klubových akcií
Video návod č. 10 - Spravovanie klubových akcií
Späť na návody