Breeding females

Breeding females

Vo výpise sú chovné suky, ktoré sú zaradené medzi aktívne chovné - sú to teda suky uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of breeding females belonging to slovak breeding: 29. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
02.03.2019
Black and gold
SPKP 1615
AAA
1AI4L6L8R/AAA
27.03.2016
Black and gold
SPKP 1404
ABA
5AL9O5R / ABA
24.05.2018
Black and gold
SPKP 1564
BAB
6AE3I1I2L2L6M1M10R/BAB
05.05.2018
Black and gold
SPKP 1569
AAA
4AE1I4L2L6M9R/AAA
24.05.2018
Black and gold
SPKP 1565
AAB
5AH2L5M6M10R/AAB
23.02.2017
Black and gold
SPKP 1490
AAB
5AB5I2L5M3M10R/AAB
06.04.2017
Black and gold
SPKP 1497
AAA
5AI2M5O5RU1/AAA
12.12.2016
Black and gold
SPKP 1499
AAA
6AI4RZ1/AAA
26.03.2017
Black and gold
SPKP 1481
BAA
5AE3M5R/BAA
13.05.2016
Black and gold
SPKP 1423
AAA
6AI2L2L8R / AAA
10.04.2015
Black and gold
SPKP 1426
AAB
6RO4 / AAB
22.07.2021
Black and gold
1775
AAAA
5AH2I5L8L10R/AAAA
07.07.2021
Black and gold
SPKP 1760
AAA1A
4AM10O3R/AAA1A
19.09.2021
Black and gold
SPKP 1790
AAAA
6AD3L10M6M10R/AAAA
16.05.2016
Black and gold
SPKP 1432
AAA
5AR / AAA
15.05.2018
Black and gold
SPKP 1585
AAA
5AI4L1M10R/AAA
30.04.2021
Black and gold
SPKP 1753
AAAA
5AL10O3O5RU1/AAAA
27.06.2017
Black and gold
SPKP 1525
AAA
6AL6M6M10O5R/AAA