Breeding females

Breeding females

Vo výpise sú chovné suky, ktoré sú zaradené medzi aktívne chovné - sú to teda suky uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of breeding females belonging to slovak breeding: 29. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
27.06.2017
Black and gold
SPKP 1525
AAA
6AL6M6M10O5R/AAA
14.11.2018
Blond
SPKP 1603
CAA
5AB10I1M10T2U1/CAA
30.04.2021
Black and gold
SPKP 1753
AAAA
5AL10O3O5RU1/AAAA
15.05.2018
Black and gold
SPKP 1585
AAA
5AI4L1M10R/AAA
16.05.2016
Black and gold
SPKP 1432
AAA
5AR / AAA
19.09.2021
Black and gold
SPKP 1790
AAAA
6AD3L10M6M10R/AAAA
31.01.2016
Blond
SPKP 1407
AAA
6AL6M7T1/Z1 / AAA
07.07.2021
Black and gold
SPKP 1760
AAA1A
4AM10O3R/AAA1A
22.07.2021
Black and gold
1775
AAAA
5AH2I5L8L10R/AAAA
10.04.2015
Black and gold
SPKP 1426
AAB
6RO4 / AAB
13.05.2016
Black and gold
SPKP 1423
AAA
6AI2L2L8R / AAA
11.03.2016
Black
SPKP 1460
AAC
5AB11L8O5 / AAC
06.11.2019
Black
SPKP 1726
BAA1A
5AJ2L10S1/BAA1A
26.03.2017
Black and gold
SPKP 1481
BAA
5AE3M5R/BAA
02.05.2015
Blond
SPKP 1364
AAA
5AE1M5T2 / AAA
12.12.2016
Black and gold
SPKP 1499
AAA
6AI4RZ1/AAA
10.02.2022
Blond
CMKU/HW/10743/22
ABA1A
5AE3L6M10O4TU1/ABA1A
25.10.2016
Blond
SPKP 1461
AAA
6AF2H2L6T2 / AAA
06.04.2017
Black and gold
SPKP 1497
AAA
5AI2M5O5RU1/AAA
23.02.2017
Black and gold
SPKP 1490
AAB
5AB5I2L5M3M10R/AAB
29.06.2017
Blond
SPKP 1511
AAB
5AE3M3M6M10N1O3T2/AAB
24.05.2018
Black and gold
SPKP 1565
AAB
5AH2L5M6M10R/AAB
05.05.2018
Black and gold
SPKP 1569
AAA
4AE1I4L2L6M9R/AAA
24.05.2018
Black and gold
SPKP 1564
BAB
6AE3I1I2L2L6M1M10R/BAB
27.03.2016
Black and gold
SPKP 1404
ABA
5AL9O5R / ABA