Breeding females

Breeding females

Vo výpise sú chovné suky, ktoré sú zaradené medzi aktívne chovné - sú to teda suky uchovnené v SR, ktorých majitelia sú členmi klubu. Count of breeding females belonging to slovak breeding: 41. Here you can download draft of breeding test card with explanation of breeding test code. Breeding test card
In case you want to search specific dogs inside the database according to multiple criteria, please use search tool. SEARCH FOR DOGS.
Choose a dog´s hair color:
Order according to alphabet:
Dog name
Date of born
Color of dog´s hair
Pedigree number
Breeding class
Code of Breeding test
27.06.2017
Black and gold
SPKP 1525
AAA
6AL6M6M10O5R/AAA
14.11.2018
Blond
SPKP 1603
CAA
5AB10I1M10T2U1/CAA
07.05.2014
Black and gold
SPKP 1299
AAB
5RL6U1 / AAB
18.05.2013
Blond
SPKP 1168
AAA
4J2O5T2 / AAA
18.05.2013
Blond
SPKP 1166
ACC
5AL6O5T2 / ACC
15.05.2018
Black and gold
SPKP 1585
AAA
5AI4L1M10R/AAA
16.05.2016
Black and gold
SPKP 1432
AAA
5AR / AAA
18.06.2014
Black and gold
SPKP 1234
AAA
5AO5R / AAA
26.05.2013
Black and gold
SPKP 1179
AAA
6B10L1LL8M3M10O5U1 / AAA
17.08.2013
Black and gold
SPKP 1226
AAA
5E3RV1V2V3 / AAA
31.01.2016
Blond
SPKP 1407
AAA
6AL6M7T1/Z1 / AAA
22.07.2021
Black and gold
1775
AAAA
5AH2I5L8L10R/AAAA
10.04.2013
Black
SPKP 1187
AAA
5F10H2J2L2L5L6L9S / AAA
10.04.2015
Black and gold
SPKP 1426
AAB
6RO4 / AAB
13.05.2016
Black and gold
SPKP 1423
AAA
6AI2L2L8R / AAA
25.03.2013
Blond
SPKP 1124
AAA
5AO5T2 / AAA
11.03.2016
Black
SPKP 1460
AAC
5AB11L8O5 / AAC
26.03.2013
Black and gold
SPKP 1123
AAA
5AI2L2L6R / AAA
26.03.2017
Black and gold
SPKP 1481
BAA
5AE3M5R/BAA
02.05.2015
Blond
SPKP 1364
AAA
5AE1M5T2 / AAA
12.12.2016
Black and gold
SPKP 1499
AAA
6AI4RZ1/AAA
25.10.2016
Blond
SPKP 1461
AAA
6AF2H2L6T2 / AAA
20.03.2014
Black and gold
SPKP 1271
AAA
6AL6M9M10O5/Z1 / AAA
06.04.2017
Black and gold
SPKP 1497
AAA
5AI2M5O5RU1/AAA
23.02.2017
Black and gold
SPKP 1490
AAB
5AB5I2L5M3M10R/AAB