Zápisnice z členských schôdzí

Nižšie nájdete zápisnice z členských schôdzí zoradené chronologicky s dátumom a miestom ich konania. 

Výročná členská schôdza SHK 24.5.2024 Trnavá Hora
Výročná členská schôdza 24.5.2024 Trnavá Hora
Výročná členská schôdza 21.5.2022 Duchonka
Výročná členská schôdza 21.5.2022 Duchonka
Členská schôdza 3.9.2021. Stará Myjava
Zápisnica z členskej schôdzeSpráva o hospodárení 2020Správa o chove SHK 2020
Výročná členská schôdza SHK 04.09.2020, Stará Myjava
ZápisnicaSpráva o hospodárení SHK 2019Správa o chove 2019
Členská schôdza SHK 10.5.2019, Látkovce
Zápisnica
Členská schôdza 7.9.2018, Stará Myjava
Zápisnica
Členská schôdza 5.5.2018, Duchonka
Zápisnica
Členská schôdza 5.5.2017 - Duchonka
Zápisnica
Výročná členská schôdza 22.04.2016, Duchonka
ZápisnicaPríloha č.1Príloha č.2Príloha č.3Príloha č.4
Členská schôdza 01.05.2015, Podskalie
Zápisnica
Mimoriadna členská schôdza SHK z 29.8.2014
Zápisnica
Výročná členská schôdza 2.5.2014, Dolný Kubín
Zápisnica
Členská schôdza 26.4.2013, Dolný Kubín
Zápisnica
Výročná členská schôdza 27.4.2012, Bojnice-Hlboké
Zápisnica
Výročná členská schôdza 23.4. 2011, Bojnice
Zápisnica
Výročná členská schôdza 24.04.2010, Bojnice Hlboké
Zápisnica
Next page