Zápisnice z členských schôdzí

Nižšie nájdete zápisnice z členských schôdzí zoradené chronologicky s dátumom a miestom ich konania. 

Výročná členská schôdza 21.5.2022 Duchonka
Výročná členská schôdza 21.5.2022 Duchonka
Členská schôdza 3.9.2021. Stará Myjava
Zápisnica z členskej schôdzeSpráva o hospodárení 2020Správa o chove SHK 2020
Výročná členská schôdza SHK 04.09.2020, Stará Myjava
ZápisnicaSpráva o hospodárení SHK 2019Správa o chove 2019
Členská schôdza SHK 10.5.2019, Látkovce
Zápisnica
Členská schôdza 7.9.2018, Stará Myjava
Zápisnica
Členská schôdza 5.5.2018, Duchonka
Zápisnica
Členská schôdza 5.5.2017 - Duchonka
Zápisnica
Výročná členská schôdza 22.04.2016, Duchonka
ZápisnicaPríloha č.1Príloha č.2Príloha č.3Príloha č.4
Členská schôdza 01.05.2015, Podskalie
Zápisnica
Mimoriadna členská schôdza SHK z 29.8.2014
Zápisnica
Výročná členská schôdza 2.5.2014, Dolný Kubín
Zápisnica
Členská schôdza 26.4.2013, Dolný Kubín
Zápisnica
Výročná členská schôdza 27.4.2012, Bojnice-Hlboké
Zápisnica
Výročná členská schôdza 23.4. 2011, Bojnice
Zápisnica
Výročná členská schôdza 24.04.2010, Bojnice Hlboké
Zápisnica
Späť na činnosť klubu